Oferta usług

Usługi księgowe


Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi księgowe dopasowane zarówno do ich potrzeb jak i wymagań ustawowych. Prowadzimy:

 • Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • Ewidencję przychodów (ryczałt),
 • Ewidencje do celów VAT.

Klienci, którym prowadzimy księgi objęci są stałą opieką merytoryczną i doradztwem podatkowym. Sporządzamy też dla nich wszelkie deklaracje i zeznania podatkowe.


Doradztwo podatkowe


Nasi klienci mogą skoncentrować się na prowadzonym biznesie, gdyż dzięki naszym usługom mają stały dostęp do aktualnych informacji bez konieczności stałego śledzenia zmian przepisów.
Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
 • audyt podatkowy (kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów).

Postępowania podatkowe


Nasze usługi udziału w postępowaniu podatkowym, kontrolnym czy zastępstwie procesowym, pozwalają na ograniczenie do minimum kontaktów klientów ze służbami skarbowymi nawet w okresie kontroli i obejmują:

 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi,
 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe,
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism niezbędnych w toku prowadzonych postępowań.

Rozliczenia z ZUS


Oferujemy Państwu kompleksową obsługę firm w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych obejmującą między innymi:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń firm i ich pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • obsługę zwolnień lekarskich.

Inne usługi


Przedsiębiorcom spoza grona naszych stałych klientów oferujemy usługi indywidualnie dostosowane do ich potrzeb. Polecamy swoją pomoc w:

 • uruchamianiu działalności gospodarczej i wyborze formy opodatkowania,
 • zmianie formy prowadzonej działalności,
 • likwidacji działalności gospodarczej,
 • sporządzaniu wniosków kredytowych i analiz finansowych,
 • weryfikacji ksiąg i wyprowadzania zaległości.


zobacz więcej

Adres biura:

Traugutta 3/1, 11-500 Giżycko
Tel. 87 4292005
Fax. 87 4292005
Komórka: 602 198794
E-mail: biuro@wandel.pl


2009 © Biuro Usług Ekonomicznych - Tomasz Wandel. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja i opieka:   projektowanie stron www